Ochrana osobných údajov GDPR

Podľa smernice Európskej Únie o ochrane osobných údajov GDPR vás chcem informovať o ochrane vašich osobných údajov, ktoré zadávate do kontaktného formulára na tejto stránke.

Firma Panorámy Slovenska

Adresa webovej stránky:
http://www.fotogabo.sk

Túto stránku prevádzkuje spoločnosť:
Gabriel Pavlík – Panorámy Slovenska
L. Novomeského 27
083 01 Sabinov

Aké osobné údaje získavam a prečo ich zbieram

Keď vyplňujete kontaktný formulár, zadávate do neho vaše osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a emailová adresa.

Pred odoslaním správy cez kontaktný formulár, zaškrtnutím súhlasu s o spracovaním vašich osobných údajov, mi dávate súhlas so spracovaním a uložením vašich osobných údajov. Tieto údaje sú potrebné, aby som vám vedel odpovedať na váš dopyt alebo otázku, ktorú mi cez kontaktný formulár zašlete. Žiadny z vašich osobných údajov nebude použitý na marketingové účely.

Všetky tieto údaje sú uložené na zabezpečenom emailovom servery len počas našej emailovej komunikácii.

S kým zdieľam vaše údaje

Nakoľko údaje z kontaktného formulára používam len za účelom komunikácie s vami, vaše údaje s nikým nie sú zdieľané.

Ako dlho uchovávam vaše údaje

Po ukončení komunikácie, emailové správy a tým aj vaše osobné údaje sú vymazané.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak ste na tejto webovej stránke vyplnili kontaktný formulár a aktuálne prebieha komunikácia s vami, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladám. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov.

Vaše kontaktné informácie

Kontakt pre informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov:
fotogabo@fotogabo.sk

Ako chránim vaše údaje

Vaše osobné údaje sú chránené pri odosielaní formulára zabezpečeným SMTP prenosom a na emailovom serveri sú chránené zabezpečeným serverom a čítaním emailových správ iba s použitím SSL  ochrany.

Scroll to top